Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Drukuj

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 3 marca 2017 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie
zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.

Okręg Nr 2

1.    SŁAWIŃSKI Sławomir, lat 46, zam. Witkowo,
    zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI WITKOWO - Lista nr 1

2.    ROSZYK Paweł, lat 54, zam. Witkowo,
    zgłoszony przez KWW PAWEŁ ROSZYK - Lista nr 2

3.    FILIPOWIAK Magdalena, lat 38, zam. Witkowo,
    zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 3

4.    SZCZEPAŃSKI Piotr, lat 51, zam. Witkowo,
    zgłoszony przez KWW NASZE WITKOWO - Lista nr 4

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
Krystyna Mietlicka

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.

Obwieszczenie o numerze i granicy stałego obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o lokalu obwodowej komisji wyborczej

Drukuj
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY i MIASTA WITKOWO
z dnia 15 lutego 2017 r.


o numerze i granicy stałego obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o informacji o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz.15), podaje się do publicznej wiadomości, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.,

głosowanie odbędzie się w wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w godzinach od 7.00 do 21.00.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer Okręgu Wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu
wyborczym

1

?Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych?

 

 

Głosowanie korespondencyjne

Obwód nr 1 stanowi obszar gminy wyznaczony granicami okręgów

nr 1 i 2.


Okręg nr 2, w którym odbywają się wybory:

Witkowo: Wojska Polskiego, Jasna 51-59.

Szkoła Podstawowa w Witkowie, ul. Czerniejewska 14,
62-230 Witkowo

(budynek ?B? szkoły)

2

1Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do 17 marca 2017 r. złożyć wniosek do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Każdy wyborca niepełnosprawny może zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille?a, wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi w terminie do dnia 5 marca 2017 r.

UWAGA!


W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, pok. 9, telefon 61 4778 194 wew. 33 i 35, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 3 lutego 2017r.

Drukuj

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 3 lutego 2017r.

Na podstawie art. 422, art. 167 § 1 pkt 3 oraz art. 179 § 1 pkt 1 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 ? Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 poz. 15) oraz na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017r. podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzonych na dzień 26 marca 2017 roku:

1. Krystyna Mietlicka - Przewodniczący

2. Stanisław Stefan Przybylski - Zastępca przewodniczącego

3. Krzysztof Jan Antczak - Członek

4. Karolina Biadasz   - Członek

5. Renata Zofia Robaszkiewicz - Członek

6. Justyna Anna Roszyk - Członek

7. Marek Zieliński - Członek

Komisja ustaliła następujące terminy dyżurów:

  1. 08.02.2017r. /środa/ w godzinach 800 - 1000
  2. 10.02.2017r. / piątek/ w godzinach 1500 - 1800
  3. 14.02.2017r. /wtorek/ w godzinach 1800 - 2400

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, sala nr 1.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Krystyna Mietlicka

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Drukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Drukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie.

Strona 2 z 4

Jesteś tutaj Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej