Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Drukuj
UCHWAŁA
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 1 do uchwały.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
Krystyna MietlickaZałączniki do uchwały
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 1 marca 2017 r.
Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

1.    Jolanta Maria Gut, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE WITKOWO, zam. Witkowo
2.    Jadwiga Maria Noworol, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Witkowo
3.    Wiesława Owczarzak, uzupełnienie do minimalnego składu, zam. Witkowo
4.    Wiesława Maria Radecka, uzupełnienie do minimalnego składu, zam. Witkowo
5.    Jerzy Skibiński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI WITKOWO, zam. Witkowo
6.    Lesław Stanisław Szczepek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ ROSZYK, zam. Witkowo
7.    Ilona Barbara Wasiewicz-Majchrzak, zgłoszona przez w/b/p, zam. Witkowo

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Jesteś tutaj Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych