Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Obwieszczenie o numerze i granicy stałego obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o lokalu obwodowej komisji wyborczej

Drukuj
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY i MIASTA WITKOWO
z dnia 15 lutego 2017 r.


o numerze i granicy stałego obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o informacji o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz.15), podaje się do publicznej wiadomości, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.,

głosowanie odbędzie się w wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w godzinach od 7.00 do 21.00.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer Okręgu Wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu
wyborczym

1

?Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych?

 

 

Głosowanie korespondencyjne

Obwód nr 1 stanowi obszar gminy wyznaczony granicami okręgów

nr 1 i 2.


Okręg nr 2, w którym odbywają się wybory:

Witkowo: Wojska Polskiego, Jasna 51-59.

Szkoła Podstawowa w Witkowie, ul. Czerniejewska 14,
62-230 Witkowo

(budynek ?B? szkoły)

2

1Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do 17 marca 2017 r. złożyć wniosek do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Każdy wyborca niepełnosprawny może zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille?a, wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi w terminie do dnia 5 marca 2017 r.

UWAGA!


W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, pok. 9, telefon 61 4778 194 wew. 33 i 35, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński
Jesteś tutaj Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Obwieszczenie o numerze i granicy stałego obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o lokalu obwodowej komisji wyborczej