Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016

OGŁOSZENIE

Drukuj

Uprzejmie informuję, że szkolenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Witkowie powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie - okręg Nr 3 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 roku (niedziela) odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 roku (wtorek), godz.12,45 w sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.

Z uwagi na ważność omawianych spraw i ukonstytuowanie się komisji obecność obowiązkowa !

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/Marzena Pniewska

Powołanie obwodowej komisji wyborczą w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

UCHWAŁA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie - okręg Nr 3 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 182 § 2, 5 i7ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się obwodową komisję wyborczą w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie - okręg Nr 3 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 r.
 2. Skład komisji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/Marzena Pniewska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
 z dnia 14 marca 2016 roku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w WITKOWIE
Sala Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w WITKOWIE

Sala Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

 1. Pawlaczyk Edyta - Witkowo
  zgłoszona przez pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
 2. Pankowska Urszula - Małachowo Złych Miejsc
  zgłoszona przez KWW Łukasza Grabowskiego
 3. Jędrzejczak Anna - Witkowo
  zgłoszona przez KWW Samorządna Gmina Witkowo
 4. Grześkowiak Marta - Małachowo Szemborowice
  zgłoszona przez KWW Niezależny
 5. Foremski Krzysztof - Małachowo Kępe
  zgłoszony przez KWW Razem Dla Gminy Witkowo
 6. Antczak Krzysztof - Witkowo
  zgłoszony przez KWW Niezależni Adrianna Potrawa
 7. Kasprzyk Marta - Kołaczkowo
  zgłoszona przez pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie z dnia 9 marca 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

Drukuj

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 9 marca 2016 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach  uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie w okręgu nr 3 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 r.

 Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego :

OKRĘG Nr 3

 1.  ŚREDZIŃSKI Krzysztof, lat 42, zam. Małachowo-Wierzbiczany,
  zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY WITKOWO - Lista nr 1
 2.  GRABOWSKI Łukasz, lat 29, zam. Małachowo-Złych Miejsc,
  zgłoszony przez KWW ŁUKASZA GRABOWSKIEGO - Lista nr 2
 3.  POTRAWA Adrianna, lat 22, zam. Małachowo-Wierzbiczany,
  zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI ADRIANNA POTRAWA - Lista nr 3
 4.  KACZMAREK Kazimierz, lat 61, zam. Małachowo-Szemborowice,
  zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY - Lista nr 4
 5.  WIATROWSKI Marek, lat 42, zam. Małachowo-Wierzbiczany,
   zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 5


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
/-/Marzena Pniewska

OGŁOSZENIE

Drukuj

Zgodnie z art.180 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.) PUBLICZNE LOSOWANIE NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH do Rady Miejskiej w Witkowie - okręg wyborczy Nr 3 odbędzie się w dniu 09 marca 2016 roku (środa)godz.13:00 w Sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Marzena Pniewska

Strona 1 z 3

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2016