Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Drukuj

 KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Poznaniu

z dnia 10 grudnia 2014 r.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Zgodnie z art.142 § 1 i art. 476 § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów złożyć sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, przy czym:

- komitety, które zarejestrowały wyłącznie listy kandydatów na radnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz.1173),

- komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 280)

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (Monitor Polski z 2014 r. poz. 185) informuję, że:

sprawozdania finansowe komitetów wyborczych,
które brały udział w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przyjmowane będą:

- w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, pokój 432 (IV piętro), bud. B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

- w godzinach 7.30 - 15.30

- w terminie
- do dnia 16 lutego 2015 r. - dot. komitetów, których kandydaci brali udział wyłącznie w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

- do dnia 2 marca 2015 r. - dot. komitetów, których kandydaci brali udział w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Wzory sprawozdań finansowych oraz wykaz wymaganych dokumentów określonych w ww. Rozporządzeniach Ministra Finansów są dostępne na stronie internetowej pkw.gov.pl.

Sprawozdania finansowe można dostarczyć przez pełnomocnika finansowego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową - w tym przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarski

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory samorządowe 2014 Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych