Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory przedterminowe burmistrza 2016

Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo powołanych dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Witkowa

Drukuj

Uprzejmie informuję, że szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo powołanych dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Witkowa zarządzonych na dzień 20 marca 2016 roku odbędą się w dniu 15 marca 2016 roku (wtorek), w sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 w dwóch turach:

  • o godz.13,oo - Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5
  • o godz.15,30 - Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 6 - Nr 7 - Nr 8 - Nr 9 - Nr 10

Z uwagi na ważność omawianych spraw i ukonstytuowanie się komisji obecność obowiązkowa !

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/Danuta Rabiega

Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Witkowa

Drukuj

UCHWAŁA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 26 lutego 2016 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Witkowa zarządzonych na dzień 20 marca 2016 r.

Na podstawie art. 182 § 2, 5 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy i Miasta Witkowo w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach przedterminowych, Burmistrza Witkowa zarządzonych na dzień 20 marca 2016 r.
2. Składy komisji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz w siedzibach obwodowych komisjach wyborczych.

 Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej
 /-/Danuta Marianna Rabiega

Więcej…

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Witkowa

Drukuj

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 26 lutego 2016r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Witkowa w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 20 marca 2016r.

Na podstawie art. 481 oraz art. 435, w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Witkowa:

1. GADZIŃSKI Marian, lat 57, wykształcenie wyższe pedagogiczne, zam. Mielżyn, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW Samorządna Gmina Witkowo

2. GRABOWSKI Łukasz, lat 29, wykształcenie wyższe prawnicze, zam. Małachowo-Złych Miejsc, członek partii Prawo i Sprawiedliwość, zgłoszony przez KWW Łukasza Grabowskiego Wspólnie Dla Witkowa

3. OWCZARZAK Łukasz, lat 30, wykształcenie wyższe prawnicze, zam. Witkowo, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW ŁUKASZA OWCZARZAKA

4. SIP Grzegorz, lat 28, wykształcenie wyższe ekonomiczne, zam. Ćwierdzin, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW Przyszłość Gminy

5. SŁAWIŃSKA Józefina, lat 36, wykształcenie wyższe humanistyczne i techniczne, zam. Witkowo, nie należy do partii politycznej, zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI WITKOWO

6. SZCZEPAŃSKI Piotr, lat 50, wykształcenie wyższe humanistyczne, zam. Witkowo, członek partii Nowoczesna Ryszarda Petru, zgłoszony przez KW NOWOCZESNA

7. ŚREDZIŃSKI Krzysztof, lat 42, wykształcenie wyższe ogrodnicze, zam. Małachowo-Wierzbiczany, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW Razem Dla Gminy Witkowo

8. TOMASZEWSKI Stanisław Piotr, lat 63, wykształcenie wyższe techniczne, zam. Powidz, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW STANISŁAWA TOMASZEWSKIEGO

9. WĘDZIKOWSKI Tomasz Mariusz, lat 37, wykształcenie wyższe rolnicze, zam. Mąkownica,  nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW TOMASZA W.

 

 Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie 

/-/ Danuta Marianna Rabiega

Strona 1 z 3

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory przedterminowe burmistrza