Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory Prezydenckie 2015

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Drukuj

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 maja 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. kandydują:

  1. DUDA Andrzej Sebastian
  2. KOMOROWSKI Bronisław Maria

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
(-)Sylwester Marciniak

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo

Drukuj

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym SZKOLENIE Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku (wtorek), o godz.13,oo w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, przy ulicy Nowej.

Z uwagi na ważność omawianych spraw oraz ukonstytuowanie się komisji obecność obowiązkowa !

 Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Udostępnienie spisu wyborców

Drukuj

Informuję, że od dnia 20 kwietnia do dnia 4 maja 2015r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w godzinach urzędowania tj. 7.30 do 15.30 w pokoju nr 9 (parter) udostępniony zostanie do wglądu spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015r.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Drukuj

Zarządzenie Nr 54/2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 20 kwietnia 2015 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 roku

Na podstawie art. 182 §1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 7 lutego 2015 r., poz. 188) Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zarządza, co następuje :


§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej nr 45 w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej..

 Burmistrz Gminy i Miasta

 /-/Krzysztof Szkudlarek

Więcej…

Strona 1 z 4

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory Prezydenckie 2015