Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie w gminie Witkowo

Drukuj

 

Szanowni Rolnicy! Informujemy, że w niedzielę, 31 maja 2015 r. (niedziela) odbędą się wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają:

- członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

W wyborach do Izby Rolniczej okręgiem wyborczym jest Gmina Witkowo.

Głosowanie przeprowadzone będzie w lokalu wyborczym mieszczącym się w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1. Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach 8:00-18:00.

Z terenu Gminy i Miasta Witkowo wybieramy dwóch delegatów.

Kandydatami do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Witkowo są następujące osoby:

 

Stanisław Janas - zamieszkały w Gaju, rolnik

Jerzy Kubasiak - zamieszkały w Gorzykowie, rolnik

Tomasz Wędzikowski - zamieszkały w Mąkownicy, agronom

 

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2014r. poz. 1079). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

 

Za pośrednictwem Izby Rolniczej,

wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na:

  • rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
  • projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie,
  • poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
  • kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
  • poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
  • ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

 

Z poważaniem Komisja Okręgowa Nr 23 w Witkowie

Anna Kwapich - Przewodniczący Komisji

Monika Roszkowiak - Wiceprzewodniczący Komisji

Gabriela Szeszycka - Sekretarz Komisji

Grażyna Pilaczyńska - Członek Komisji

Wojciech Michałowski - Członek Komisji

 

Zachęcamy do udziału w głosowaniu !

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie w gminie Witkowo