Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie w gminie Witkowo

Drukuj

Szanowni Rolnicy! Informujemy, że w niedzielę, 31 maja 2015 r. (niedziela) odbędą się wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają:  członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Więcej…

LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW

Drukuj

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 23

w WITKOWIE

 z dnia 8 maja 2015 r.

L.p. Imię i nazwisko lat wykształcenie zawód miejsce zamieszkania
1 STANISŁAW  JANAS  54  średnie  rolnik  Gaj
2 JERZY KUBASIAK 53 średnie rolnik Gorzykowo
3 TOMASZ WĘDZIKOWSKI 36 wyższe agronom Mąkownica

 LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 23 OBEJMUJĄCYM OBSZAR GMINY WITKOWO W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM  ZARZĄDZONYCH NA 31  MAJA 2015 r.

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Anna Kwapich

Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 r.

Spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izby rolniczej

Drukuj

W związku z zarządzonymi na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela) wyborami do izby rolniczej w okręgu wyborczym nr 23 - teren Gminy i Miasta Witkowo informuję, że spis osób uprawnionych do głosowania udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, I piętro, pokój nr 26 od dnia 17 maja 2015 r. do 21 maja 2015 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 do 15:30.

Udostępnienie spisu osób uprawnionych następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Obwieszczenie w sprawie adresu lokalu wyborczego

Drukuj

Komisja Okręgowa nr 23 w WITKOWIE informuje, że wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie w gminie Witkowo odbędą się w niedzielę  31 maja 2015 r.

Adres lokalu wyborczego: Sala Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8:00 do 18:00.

Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 r.
Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej