Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Kalendarz wyborczy - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Drukuj

Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) stanowi się, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Więcej…

Strona 4 z 4

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory do Sejmu i Senatu 2015