Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 5 października 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1017) Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zarządza, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/Krzysztof Szkudlarek

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 113/2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 5 października 2015 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Witkowie

 

1. Wilczyńska Natalia zam. Witkowo

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Depczyńska Patrycja zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Chmiel Wiesława zam. Ćwierdzin zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Zalewska Lucyna zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Horbiński Marek zam. Kołaczkowo

zgłoszony przez KW KORWIN

6. Gut Jolanta zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Wasiewicz-Majchrzak Ilona zam. Witkowo 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Witkowie

1. Łysiak Paulina zam. Mielżyn

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 

2. Karpińska Magdalena zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Radecka Wiesława zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Zaryczna Małgorzata zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Chmielewska Renata zam. Witkowo

zgłoszona przez KW KORWIN

6. Gut Jakub zam. Witkowo 

zgłoszony przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Frańczak Anita zam. Witkowo 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Witkowie

1. Pieron Genowefa zam. Witkowo

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Orchowski Jan zam. Witkowo

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Mietlicka Krystyna zam. Małachowo Złych Miejsc

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Pniewska Marzena zam. Folwark

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Tysiąc Oliwia zam. Piaski

zgłoszona przez KW KORWIN

6. Gola Honorata zam. Mielżyn

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Pawlaczyk Edyta zam. Witkowo 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sokołowie

1. Simińska Jadwiga zam. Witkowo

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Skoczylas Irena zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Robaszkiewicz Kinga zam. Ćwierdzin

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Kozińska Renata zam. Skorzęcin

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Rewers Agnieszka zam. Skorzęcin

zgłoszona przez KW KORWIN

6. Majchrzak Bartosz zam. Witkowo

zgłoszony przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Roszkowiak Monika zam. Wiekowo

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ruchocinku

1. Bruch Kazimierz zam. Witkowo

zgłoszony przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Peszka Monika zam. Ruchocinek

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Szewczyk Adam zam. Mielżyn

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Mikołajewska Łucja zam. Ruchocinek

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Kryszak Leszek zam. Strzyżewo Witkowskie

zgłoszony przez KW KORWIN

6. Antuchowski Adrian zam. Witkowo

zgłoszony przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Kałużna Barbara zam. Strzyżewo Witkowskie

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gorzykowie

1. Bykowski Krzysztof zam. Jaworowo

zgłoszony przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Tyczka Patrycja zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Nowicki Zenon zam. Gorzykowo

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Kubasiak Tomasz zam. Gorzykowo

zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Jaszczak Piotr zam. Witkowo

zgłoszony przez KW KORWIN

6. Zamiar Karolina zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Janowicz Piotr zam. Wiekowo 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Mielżynie

1. Adamczewska Joanna zam. Witkowo

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Pilarska Karolina zam. Mielżyn

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Rewers Jacek zam. Mielżyn

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Sikorska Kamilla zam. Mielżyn

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Jaworska Anna zam. Witkowo

zgłoszona przez KW KORWIN

6. Jałoszyńska Magdalena zam. Mielżyn

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Barańska Jolanta zam. Witkowo 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Witkowie

1. Walczak Katarzyna zam. Witkowo

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Deskowski Wojciech zam. Witkowo

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Zawodna Iwona zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Liszewska Adrianna zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Szkudlarek Jakub zam. Witkowo

zgłoszony przez KW KORWIN

6. Krzewińska Patrycja zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Wilińska Magdalena zam. Witkowo 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Witkowie

1. Szymańska Beata zam. Witkowo

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Mietlicka Edyta zam. Małachowo Wierzbiczany

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Wojdak Kamila zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Kwapich Michał zam. Witkowo

zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Bobrowski Konrad zam. Witkowo

zgłoszony przez KW KORWIN

6. Rutecka Martyna zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Mietlicka Sylwia zam. Małachowo Wierzbiczany 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Witkowie

1. Skrzypska Dagmara zam. Kołaczkowo

zgłoszona przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2. Jaworska Natalia zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

3. Rzewniś Justyna zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Pankowska Urszula zam. Małachowo Złych Miejsc

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

5. Bobrowska Dominika zam. Witkowo

zgłoszona przez KW KORWIN

6. Janicka Marietta zam. Witkowo

zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru

7. Bieniara Krystyna zam. Witkowo 

osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych