Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH

Drukuj

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Głosy ważne

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak ?x? (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

 

Głosy nieważne

Przyczyną nieważności głosu jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku ?x? w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
  • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku ?x? w żadnej kratce,
  • postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak ?x?.

 

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata)

 

Głosy ważne

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak ?x? (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje

 

Głosy nieważne

Przyczyną nieważności głosu jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku x? w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata,
  • nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku ?x? w żadnej kratce,
  • postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak ?x?.

Strona 1 z 4

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory do Sejmu i Senatu 2015