Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Kominikat

Drukuj

Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Informujemy, że :

  1. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014r.
  2. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille,a upływa w dniu 12 maja 2014r.
  3. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014r.
  4. Termin złożenia Burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania t. 25 maja 2014r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie