Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Kominikat

Drukuj

Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Informujemy, że :

  1. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014r.
  2. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille,a upływa w dniu 12 maja 2014r.
  3. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014r.
  4. Termin złożenia Burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania t. 25 maja 2014r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pokój Nr 9 w terminie od dnia 6 maja 2014 roku do dnia 17 maja 2014 roku udostępnione będą do wglądu spisy wyborców z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Drukuj

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo powołanych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku (środa), o godz.13,oo w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, przy ulicy Nowej.

Z uwagi na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa!

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 5 maja 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r..poz.231) Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zarządza, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Jeden egzemplarz zarządzenia wraz z załącznikiem przekazuje się Okręgowej Komisji

Wyborczej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Więcej…

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE

Drukuj

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXII/314/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonychsiedzibachobwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Numer
Obwodu
Granice obwodu Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej
1 Miasto Witkowo  Ulice: Czerniejewska 7-13 nieparzyste, 14, od 18 do końca, Mickiewicza od 2 do końca, Pułkownika Hynka 1-2, Różana, Magnoliowa, Wojska Polskiego, Jasna 51-59. Szkoła Podstawowa w Witkowie
ul. Czerniejewska 14
(budynek B szkoły)
tel. 61-4778-151
?Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych?
2 Miasto Witkowo Ulice: Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Czerniejewska 1-6, 8-10 parzyste, Dworcowa, Gnieźnieńska, Młyńska, Piastowska, Słowiańska, Żwirki i Wigury 2b-3A, Czerniejewska 16-16A parzyste, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Braci Łukowskich. Szkoła Podstawowa w Witkowie
ul. Czerniejewska 12
(budynek A szkoły)
tel. 61-4778-251
3 Sołectwa: Chłądowo, Folwark, Kamionka, Kołaczkowo (Wierzchowiska), Piaski, Strzyżewo Witkowskie, Małachowo-Kępe, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-Złych Miejsc (Małachowo-Szemborowice), Witkówko. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
tel. 61-4778-194
?Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego?
4 Sołectwa: Ćwierdzin, Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Sokołowo. Świetlica wiejska w Sokołowie
tel. 61-4775-501
5 Sołectwa: Dębina, Ruchocinek, Wiekowo. Świetlica wiejska w Ruchocinku
tel. 61-4779-118
6 Sołectwa: Czajki (Królewiec), Gorzykowo, Jaworowo, Malenin, Odrowąż. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie
tel. 61-4775-790
7 Sołectwa: Mąkownica, Mielżyn, Ruchocin. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
ul. Strzałkowska 1
tel. 61-4775-004
8 Miasto Witkowo Ulice: Cmentarna, Jana Pawła II, Jasna 1-49, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Poznańska, Skośna, Spokojna, Stary Rynek, Strzałkowska, Tylna, Wiejska, Wodociągowa, Wrzesińska, Zielona, Dębińska, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Kwiatowa, Łąkowa, Oświatowa, Powstańców Wielkopolskich, Sportowa,Szkolna, Topolowa, Zuchów, Gimnazjalna. Gimnazjum w Witkowie
ul. Poznańska 47
tel. 61-4778-250
?Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych?
9 Miasto Witkowo Ulice: Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów Miłosławskich 34-40 parzyste, od 41 do końca, Leśna, Modrzewiowa, Powidzka, Skorzęcka, Słoneczna, Sosnowa, Warszawska, Wierzbowa, Zakole, Kosynierów Miłosławskich 1-33, 35-37 nieparzyste, Nowa, Park Kościuszki, Piwna, Północna, Rzemieślnicza, Szampańska, Wincentego Witosa, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze, Osiedlowa. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
ul. Warszawska 29
tel. 61-4778-135
?Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych?
10 Miasto Witkowo Ulice: Mickiewicza 1, Pułkownika Hynka od 3 do końca, Słowackiego, Żwirki i Wigury od 4 do końca. Przedszkole Miejskie w Witkowie
ul. Jasna 38,
tel. 61-4770-935

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 roku, w godzinach 7.00 - 21.00.

Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta do dnia 05 maja 2014r.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Strona 1 z 2

Jesteś tutaj Wybory i referenda Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014