Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowiew sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Drukuj

 Zarządzenie Nr 99/2015

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum  dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego  na dzień 6 września 2015 roku.

 Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 318), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz. 852) Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zarządza, co następuje :


§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonego na dzień  6 września 2015 roku, powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


 Burmistrz Gminy i Miasta
 
 /-/Krzysztof Szkudlarek
 

 Załącznik nr 1
 do Zarządzenia Nr 99/2015
 Burmistrza Gminy i Miasta
 w Witkowie
 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Witkowie

1. Kopacki Bernard - Dębina
zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Mikołajewska Marlena - Ruchocinek
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Wilczyńska Natalia - Witkowo
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Depczyńska Katarzyna - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
5. Szczepańska Janina - Witkowo
zgłoszona przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie
6. Chmiel Wiesława - Ćwierdzin
zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Musidlak Sylwia - Strzyżewo Witkowskie
zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
8. Jóźwiak Adrianna - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej w Warszawie
9. Wasiewicz- Majchrzak Ilona - Witkowo
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
 

 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Witkowie

1. Karpińska Magdalena - Witkowo
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
2. Kozińska Agnieszka - Witkowo
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
3. Depczyńska Anna - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
4. Chołodecka Magdalena - Witkowo
zgłoszona przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie
5. Zawodna Iwona - Witkowo
zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Szuba Bartłomiej - Małachowo Złych Miejsc
zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
7. Stefaniak Kamilla - Witkowo
zgłoszona przez Fundację im.Bolesława Chrobrego w Szczecinie
8. Danielczyk Patrycja - Małachowo Złych Miejsc
zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
9. Frańczak Anita - Witkowo
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Witkowie

1. Nowakowski Ryszard - Witkowo
zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Gola Honorata - Mielżyn
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Pieron Genowefa - Witkowo
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Szczepański Piotr - Witkowo
zgłoszony przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie
5. Mietlicka Krystyna - Małachowo Złych Miejsc
zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Przybylska Bernadetta - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
7. Janicka Marietta - Witkowo
zgłoszona przez Fundację im.Bolesława Chrobrego w Szczecinie
8. Długokęcka Barbara - Folwark
zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej w Warszawie
9. Pawlaczyk Edyta - Witkowo
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 
 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4 w Sokołowie

1. Kozińska Renata - Skorzecin
zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Słodowicz Joanna - Witkowo
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Bekas Magdalena - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
4. Robaszkiewicz Kinga - Ćwierdzin
zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Kosz Klaudia - Strzyżewo Witkowskie
zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
6. Uherek Bartosz - Witkowo
zgłoszony przez Fundację im.Bolesława Chrobrego w Szczecinie
7. Rewers Agnieszka - Skorzęcin
zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej w Warszawie
8. Pankowska Urszula - Małachowo Złych Miejsc
zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
9. Roszkowiak Monika - Wiekowo
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 5 w Ruchocinku

1. Robaszkiewicz Izabela - Wiekowo
zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Peszka Monika - Ruchocinek
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Bruch Kazimierz - Witkowo
zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Grzybowski Radosław - Ruchocinek
zgłoszony przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
5. Szewczyk Adam - Mielżyn
zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Kinecka Anna - Mielżyn
zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
7. Domagała Ewa - Mąkownica
zgłoszona przez Fundację im.Bolesława Chrobrego w Szczecinie
8. Jaworska Anna - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej w Warszawie
9. Kałużna Barbara - Strzyżewo Witkowskie
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
 
 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum nr 6 w Gorzykowie

1. Walerczyk Łukasz - Malenin
zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Pilarska Karolina - Mielżyn
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Musidlak Ilona - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
4. Jackowiak Adrianna - Witkowo
zgłoszona przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie
5. Nowicki Zenon - Gorzykowo
zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Andrzejczak Ewa - Czajki
zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
7. Antczak Krzysztof - Witkowo
zgłoszony przez Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej w Warszawie
8. Kubasiak Kamila - Gorzykowo
zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
9. Janowicz Piotr - Wiekowo
zgłoszony przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum nr 7 w Mielżynie

1. Szeszycka Gabriela - Mielżyn
zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Kułaga Daria - Mielżyn
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Adamczewska Joanna - Witkowo
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Papiewska Wiesława - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
5. Przybylski Stanisław - Mielżyn
zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Domagała Iwona - Mielżyn
zgłoszona przez Fundację im.Bolesława Chrobrego w Szczecinie
7. Antczak Michał - Witkowo
zgłoszony przez Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej w Warszawie
8. Sikorska Kamilla - Mielżyn
zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
9. Barańska Jolanta - Witkowo
 zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum nr 8 w Witkowie
 
1. Orchowski Jan - Witkowo
zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Łysiak Paulina - Mielżyn
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
3. Bekas Arleta - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
4. Rutecka Martyna - Witkowo
zgłoszona przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie
5. Rewers Jacek - Mielżyn
zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Popek Franciszek - Witkowo
zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
7. Nowiński Krzysztof - Witkowo
zgłoszony przez Fundację im.Bolesława Chrobrego w Szczecinie
8. Liszewska Adrianna - Witkowo
zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
9. Wilińska Magdalena - Witkowo
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum nr 9 w Witkowie

1. Kryszak Leszek - Strzyżewo Witkowskie
zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Wolek Sonia - Witkowo
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Szymańska Beata - Witkowo
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Krzewińska Patrycja - Witkowo
zgłoszona przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie
5. Jóźwiak Zbigniewa - Witkowo
zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
6. Kempski Adrian - Witkowo
zgłoszony przez Fundację im.Bolesława Chrobrego w Szczecinie
7. Bobrowski Konrad - Witkowo
zgłoszony przez Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej w Warszawie
8. Kwapich Michał - Witkowo
zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość
9. Mietlicka Sylwia - Małachowo Wierzbiczany
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum nr 10 w Witkowie

1. Grabowska Elżbieta - Małachowo Złych Miejsc
zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2. Haręcka Patrycja - Witkowo
zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP
3. Skrzypska Dagmara - Kołaczkowo
zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Robaszkiewicz Joanna - Kamionka
zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie
5. Rzymyszkiewicz Marzena - Witkowo
zgłoszona przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie
6. Rzewniś Justyna - Witkowo
zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
7. Antuchowski Adrian - Witkowo
zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ?Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość? w Komorowie
8. Chmielewska Renata - Witkowo
zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
9. Drella Jolanta - Witkowo
zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

Jesteś tutaj Wybory i referenda Referendum ogólnokrajowe Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowiew sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum