Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku

Drukuj

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Witkowo do 2020 roku jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń Gminy Witkowo. Implikuje ona przejście z obecnej sytuacji do pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju.

Przedmiotowe opracowanie to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Określa ona priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania działalności Gminy do standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Witkowo do 2020 roku Gmina otrzymała nową misję oraz wizję rozwoju. Zmieniły się również zapisy na poziomie kierunków działań i celów strategicznych.

Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku. (*.pdf) - 1,93 MB