Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Ankieta - Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo

Drukuj

 

Szanowni Mieszkańcy, w związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o ocenę rozwoju naszej gminy oraz wskazanie najważniejszych potrzeb w poszczególnych dziedzinach.

Ankieta -  Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo

Głównym celem aktualizacji obecnie obowiązującej strategii jest przede wszystkim wskazanie najważniejszych kierunków dalszego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo oraz wskazanie tych inwestycji, które wpłyną na poprawę warunków społecznych, gospodarczych i przestrzennych terenu. Przedstawiona ankieta ma za zadanie zebranie Państwa opinii na temat dalszych kierunków rozwoju gminy. Zachęcam Państwa do rzetelnego wypełnienia przygotowanej ankiety oraz wyrażenie swoich opinii i sugestii dotyczących podejmowanych w przyszłości działań, które zostaną uwzględnione w aktualizowanym dokumencie rozwojowym. Jednocześnie zapewniam, że przygotowana ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Link do ankiety

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 7-10 minut.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Szkudlarek
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Jesteś tutaj Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Ankieta - Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo