Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli na kadencję 2011 - 2014

Drukuj

W dniach od 18 stycznia do 16 lutego 2011r. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli. Zebraniom przewodniczył p.Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie i p.Marian Gadziński - Zastępca Burmistrza. Ogółem odbyło się 31 zebrań, na których zmieniono sołtysów w 3 sołectwach i przewodniczących zarządów w 2 Osiedlach.

Składy Rad Sołeckich w kadencji 2011-2014

Chłądowo
Sołtys: Jan Kaźmierczak
Skład Rady Sołeckiej: Jan Kaźmierczak, Maria Całuj, Kazimierz Dominiak, Jacek Kujawa

Dębina
Sołtys: Jarosław Kuliński
Skład Rady Sołeckiej: Jarosław Kuliński, Bernard Kopacki, Danuta Gil, Wiesław Kuliński

Gaj
Sołtys: Stanisław Janas
Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Janas, Wojciech Kaźmierczak, Katarzyna Kubasik, Zenon Średziński

Ruchocinek
Sołtys: Henryk Szymański
Skład Rady Sołeckiej: Henryk Szymański, Leszek Mikołajewski, Janusz Nowaczyk, Barbara Wasiewicz

Ćwierdzin
Sołtys: Franciszek Kozanecki
Skład Rady Sołeckiej: Franciszek Kozanecki, Waldemar Sobaszkiewicz, Bolesław Sip, Janusz Szuba

Kołaczkowo
Sołtys: Ireneusz Kwapich
Skład Rady Sołeckiej: Ireneusz Kwapich, Sławomir Bruch, Tymoteusz Horbiński, Karol Krajniak

Kamionka
Sołtys: Renata Robaszkiewicz
Skład Rady Sołeckiej: Renata Robaszkiewicz, Romuald Chmiel, Andrzej Koźiński, Jacek Paluch

Folwark
Sołtys: Tomasz Krajniak
Skład Rady Sołeckiej: Tomasz Krajniak, Anna Kwapich, Zbigniew Sawikowski, Tomasz Szcześniak

Mąkownica
Sołtys: Janina Wędzikowska
Skład Rady Sołeckiej: Janina Wędzikowska, Małgorzata Kasprzyk, Wioletta Zawodna, Piotr Jakubowski

Ruchocin
Sołtys: Bernard Malawko
Skład Rady Sołeckiej: Bernard Malawko, Małgorzata Woźniak, Edward Ziółkiewicz

Czajki
Sołtys: Roman Rolewicz
Skład Rady Sołeckiej: Roman Rolewicz, Andrzej Borowski, Marian Jerzak, Leszek Kołodziejczak

Jaworowo
Sołtys: Krzysztof Bykowski
Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Bykowski, Robert Kowalski, Mirosława Kupaj, Wiesław Chołżyński

Małachowo Wierzbiczany
Sołtys: Andrzej Grabowski
Skład Rady Sołeckiej: Andrzej Grabowski, Wojciech Liberkowski, Włodzimierz Miechowicz, Roman Przybylski

Ostrowite Prymasowskie
Sołtys: Grażyna Pilaczyńska
Skład Rady Sołeckiej: Grażyna Pilaczyńska, Henryk Garbatowski, Piotr Olszewski, Wanda Wendland

Sokołowo
Sołtys: Beata Starczewska
Skład Rady Sołeckiej: Beata Starczewska, Zbigniew Pawłowski, Leszek Trudziński, Roman Wendland

Małachowo Złych Miejsc
Sołtys: Elżbieta Grabowska
Skład Rady Sołeckiej: Elżbieta Grabowska, Renata Szalaty, Stanisław Wesołowski, Marek Rurek

Strzyżewo Witkowskie
Sołtys: Karolina Janiak
Skład Rady Sołeckiej: Karolina Janiak, Leszek Kryszak, Hubert Wentland, Sylwia Wentland

Małachowo Kępe
Sołtys: Henryka Stejakowska
Skład Rady Sołeckiej: Henryka Stejakowska, Aleksandra Marciniak, Krzysztof Marciniak, Marek Wiatrowski

Mielżyn
Sołtys: Stanisław Przybylski
Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Przybylski, Zofia Bociek, Dorota Dżygała, Aneta Zachmyc-Rogacka

Witkówko
Sołtys: Barbara Nowaczyk
Skład Rady Sołeckiej: Barbara Nowaczyk, Sławomir Zawodny, Piotr Kaszyński, Tomasz Szeszycki

Piaski
Sołtys: Stanisław Budynek
Skład Rady Sołeckiej: Stanisław Budynek, Franciszek Budynek, Bernard Drzewiecki, Eugeniusz Szyperski

Skorzęcin
Sołtys: Renata Kozińska (od 29.06.2012r.) Zygmunt Krall (do 15.06.2012r.)
Skład Rady Sołeckiej: Renata Kozińska, Grzegorz Nowaczyk, Marek Pankowski, Witold Torzewski

Wiekowo
Sołtys: Tomasz Przychodzki
Skład Rady Sołeckiej: Tomasz Przychodzki, Bożena Janowicz, Marta Pietruszewska, Krzysztof Wiącek

Malenin
Sołtys: Jadwiga Walerczyk
Skład Rady Sołeckiej: Jadwiga Walerczyk, Barbara Jaskólska, Ireneusz Majchrzak, Jacek Gładziszewski

Gorzykowo
Sołtys: Marian Marciniak
Skład Rady Sołeckiej: Marian Marciniak, Wojciech Michałowski (od 11.12.2012r.), Czesław Woźniak, Jerzy Kubasik, Marian Andrzejaszek (do chwili śmierci X.2012r.)

Odrowąż
Sołtys: Ryszard Kozłowski
Skład Rady Sołeckiej: Ryszard Kozłowski, Grzegorz Kasprzyk, Andrzej Kozłowski, Irena Nowak

Składy Zarządów Osiedli w kadencji 2011-2014:

Zarząd Osiedla Nr 1
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Jerzy Nowak
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Bronisław Zieliński
Członkowie Zarządu: Franciszek Wareńczak, Stanisław Majchrzak, Stanisław Nawrocki

Zarząd Osiedla Nr 2
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Jan Orchowski
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Krystyna Świątek
Członkowie Zarządu: Kazimierz Walczak, Tomasz Rachelski, Zygmunt Wasiewicz, Krystyna Świątek

Zarząd Osiedla Nr 3
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Zbigniew Simiński
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Mariusz Borys
Członkowie Zarządu: Izabela Piaskowska, Janina Nowacka-Wawrzyniak, Jan Robak

Zarząd Osiedla Nr 4
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Marian Walczak
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Marek Zieliński
Członkowie Zarządu: Ryszard Nowakowski, Adam Skowron, Franciszek Bosacki, Grażyna Grzybowska, Ewa Janas

Zarząd Osiedla Nr 5 im. Lotnictwa Polskiego
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Adolf Pławczyk
Z-ca Przewodniczącego Osiedla: Stanisław Olas
Członkowie Zarządu:  Piotr Jóźwik, Piotr Kania, Agata Prusak

Jesteś tutaj Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli