Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo
w obiektywie

Drukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

We wrześniu 2012 r. zakończono realizację Projektu pt.: "Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie." Zadanie obejmowało realizację filmu promocyjnego Gminy i Miasta Witkowo oraz produkcję 1000 szt. płyt.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania o nazwie Stowarzyszenie Światowid.

 

 

Całkowita wartość Projektu to kwota 37 086,10 zł, w tym wartość pracy świadczonej nieodpłatnie w wysokości 1 477,60 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 20 000,00 zł.

Termin realizacji zadania obejmował lata 2011-2012.

 

 

Celem filmu jest promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Witkowo. Będzie stanowił stały element promocji Gminy podczas różnych imprez masowych, akcji promocyjnych i spotkań z inwestorami.

Projekt kierowany jest do mieszkańców Gminy Witkowo oraz potencjalnych turystów i inwestorów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jesteś tutaj Publikacje i Multimedia Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo