Nasze Wspólne Osiągnięcia

Drukuj

Biuletyn "Nasze Wspólne OsiągnięciaNasze Wspólne Osiągnięcia" jest podsumowaniem IV kadencji samorządu. Przedstawiony materiał jest zapisem historii obrazującym działalność samorządu gminnego w Witkowie w latach 2002-2006. Wśród najważniejszych przedsięwzięć, które zostały przedstawione w  biuletynie znalazły się: inwestycje gminne, bezpieczeństwo publiczne, ekologia, oświata, kultura, sport, rekreacja, turystyka, zabezpieczenie socjalne, przedsiębiorczość, współpraca z zagranicą, społeczeństwo obywatelskie, polityka informacyjna.