Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Nasze Wspólne Osiągnięcia

Drukuj

Biuletyn "Nasze Wspólne OsiągnięciaNasze Wspólne Osiągnięcia" jest podsumowaniem IV kadencji samorządu. Przedstawiony materiał jest zapisem historii obrazującym działalność samorządu gminnego w Witkowie w latach 2002-2006. Wśród najważniejszych przedsięwzięć, które zostały przedstawione w  biuletynie znalazły się: inwestycje gminne, bezpieczeństwo publiczne, ekologia, oświata, kultura, sport, rekreacja, turystyka, zabezpieczenie socjalne, przedsiębiorczość, współpraca z zagranicą, społeczeństwo obywatelskie, polityka informacyjna.

Jesteś tutaj Publikacje i Multimedia Nasze Wspólne Osiągnięcia