Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Publikacje i Multimedia

Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo
w obiektywie

Drukuj

Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie

We wrześniu 2012 r. zakończono realizację Projektu pt.: "Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie." Zadanie obejmowało realizację filmu promocyjnego Gminy i Miasta Witkowo oraz produkcję 1000 szt. płyt. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania o nazwie Stowarzyszenie Światowid.

Więcej…

Dzieje Witkowa

Drukuj

Dzieje WitkowaZachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z nowo wydaną monografią pod redakcją prof. dr hab. Przemysława Hausera pt. ?Dzieje Witkowa?. Publikacja jest udokumentowaniem i utrwaleniem przeszłości ?Ziemi Witkowskiej?, zawiera wiedzę o historii Witkowa. Publikację można nabyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo za kwotę 30,00 zł.

Więcej…

Powiat witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919

Drukuj

Powiat witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919 Urząd Gminy i Miasta w Witkowie wydał książkę pt. ?Powiat witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919? (wydanie zostało sfinansowane przez gminę), która wydana została dla uczczenia 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Witkowskiej. Wydawcy i autorom książki zależy, aby książka trafiła do szerszego grona czytelników. Publikacja zawiera blok unikalnych 100 fotografii ilustrujących działania i osoby Powstańców oraz skorowidz nazw miejscowości i osobowe Noty biograficzne Powstańców. Książka liczy 240 stron formatu B5 w twardej okładce.

Więcej…

Gmina i Miasto WITKOWO

Drukuj

Gmina i Miasto WITKOWOFolder zawiera informacje dotyczące m.in. położenia, historii, zabytków, przyrody, tradycji i gospodarki oraz oferty turystycznej ziemi Witkowskiej i obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenie Światowid.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Projekt pn.: "Poznaj przyrodę i zabytki Witkowa oraz obszaru LGD Stowarzyszenia Światowid"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Publikacja opracowana przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Gmina i Miasto WITKOWO

Witkowo "Tu Che Się Żyć"

Drukuj

witkowo-tu-chce-sie-zyc

Strona 1 z 2

Jesteś tutaj Publikacje i Multimedia