Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 402 o pow. 1321 m², uregulowanej w księdze wieczystej KN1S/00018812/2, stanowiącej własność Gminy Witkowo.

Nieruchomość położona jest u zbiegu drogi gminnej ul. Szkolnej i drogi wojewódzkiej Gniezno-Wólka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym o pow. wewnętrznej budynku 68,39 m2 (parter – 45,81m2, poddasze 19,90 m2, podpiwniczenie 2,68m2) i budynkiem gospodarczym o pow. 24,22 m2. Budynek mieszkalny obecnie nieużytkowany, w złym stanie technicznym, o znacznym stopniu zdewastowania, wymaga kapitalnego remontu (rok budowy 1910). Budynek gospodarczy kwalifikuje się do rozbiórki. Działka ewidencyjne posiada regularny kształt - prostokąt. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzbrojenie techniczne działki to: energia elektryczna, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna, gaz ziemny w otoczeniu nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł

Wadium wynosi 26.000,00 zł

Sprzedaż gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 402 jest położona w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B –tereny mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 10 października 2018r o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.

Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 157 o powierzchni ca 432,60 m2 , położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 32 A, przy Alei Plażowej. Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanego z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.

  • Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.
  • Okres dzierżawy – 3 lata
  • Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi 9.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
  • Wadium ustalono w wysokości 3.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł

Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2018r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Więcej…

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym, przy ul. Sportowej 15 w Witkowie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym, przy ul. Sportowej 15 w Witkowie, na części działki nr 1072, zapisanej w KW KN1S/00041786/0

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu składającego się z sześciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 77 m2,w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej o charakterze edukacyjnym, oświatowym, rekreacyjnym lub biurowym. Istnieje możliwość dostosowania obiektu do rodzaju planowanej działalności .

Teren na którym położony jest budynek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXI/299/2014 z dnia 21 lutego 2014r. przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej w mieście Witkowo.

W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B- tereny zabudowy mieszkaniowej.

Okres najmu: 3 lata

Czynsz wywoławczy miesięczny: 1.000,00 zł netto

Wysokość wadium: 500,00 zł

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2017r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Więcej…

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 157, o pow. 0,2279 ha, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zapisanej w KW KN1S/00019995/5,zabudowanej  7 pawilonami , w których znajduje się 14 lokali rekreacyjnych o łącznej powierzchni użytkowej:  ca 324,40 m2,  w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym.

Więcej…

Strona 1 z 7

Jesteś tutaj Przetargi