Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Powidzki Park Krajobrazowy

Drukuj

Powidzki Park Krajobrazowy

Część Gminy Witkowo - 4.900 ha, zajmują objęte ochroną tereny Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Park utworzono w 1998r., obejmuje on powierzchnię 24.600 ha należącą do gmin: Powidz, Orchowo, Witkowo, Ostrowite, Wilczyn, Kleczew, Słupca.

Na terenie Parku występują zbiorowiska: wodne, szuwarowe, bagienne i torfowe oraz łąki, pastwiska i pola uprawne. Dobrze zachowanie fragmenty roślinności w stanie zbliżonym do naturalnego stanowią środowisko życia i ostoję wielu rzadkich i zagrożonych okazów fauny i flory.Warto podkreślić, że lasy są wielkim bogactwem gminy.

Zajmują ponad 3,9 tys. ha. Gmina Witkowo ze swą przyrodą i jej zasobami, posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, które kwalifikują ją do rozwijania różnych form wypoczynku.

Jesteś tutaj Powidzki Park Krajobrazowy