Ochrona środowiska

Drukuj

Wyposażenie w sieć i urządzenia infrastruktury technicznej, jej nowoczesność i sposób zarządzania stanowi jedno z istotnych kryteriów dobrej jakości życia mieszkańców, poziomu i dynamiki rozwoju gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej  i szeroko rozumianej konkurencyjności gminy.

Ochrona środowiska Ochrona środowiska
Ochrona środowiska Ochrona środowiska

Dla zintensyfikowania rozwoju gminy niezbędny jest dalszy postęp w tym zakresie. Zadania z zakresu infrastruktury traktowano priorytetowo realizując m.in.:

Wszystkie działania dotyczące infrastruktury technicznej gminy sprzyjają ochronie środowiska naturalnego.

Na terenie gminy Witkowo znajduje się ok. 200 km sieci wodociągowej, w tym ok. 40 km przyłączy wodociągowych do budynków. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 99,9% mieszkańców gminy. Na terenie gminy wybudowane jest ok. 80 km sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 66,5% mieszkańców gminy. W mieście Witkowo z kanalizacji sanitarnej korzysta 97% mieszkańców.

Ochrona środowiska