Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Ochrona środowiska

Drukuj

Wyposażenie w sieć i urządzenia infrastruktury technicznej, jej nowoczesność i sposób zarządzania stanowi jedno z istotnych kryteriów dobrej jakości życia mieszkańców, poziomu i dynamiki rozwoju gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej  i szeroko rozumianej konkurencyjności gminy.

Ochrona środowiska Ochrona środowiska
Ochrona środowiska Ochrona środowiska

Dla zintensyfikowania rozwoju gminy niezbędny jest dalszy postęp w tym zakresie. Zadania z zakresu infrastruktury traktowano priorytetowo realizując m.in.:

  • modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy,
  • budowę składowiska odpadów komunalnych,
  • budowę kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej,
  • rozbudowę sieci wodociągowej,
  • budowę sieci gazowej,
  • termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wszystkie działania dotyczące infrastruktury technicznej gminy sprzyjają ochronie środowiska naturalnego.

Na terenie gminy Witkowo znajduje się ok. 200 km sieci wodociągowej, w tym ok. 40 km przyłączy wodociągowych do budynków. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 99,9% mieszkańców gminy. Na terenie gminy wybudowane jest ok. 80 km sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 66,5% mieszkańców gminy. W mieście Witkowo z kanalizacji sanitarnej korzysta 97% mieszkańców.

Ochrona środowiska

Jesteś tutaj Ochrona środowiska