Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Przebudowa drogi w miejscowości Chłądowo i Małachowo Kępe

Drukuj

W kwietniu 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 118 500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Chłądowo i Małachowo Kępe, ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejących dróg o łącznej długości 0,53 km, polegającą na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą planowanych prac jest konsorcjum Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka – Lider konsorcjum oraz Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz  Białobrzycki – partner konsorcjum.

Jesteś tutaj Inwestycje Środki krajowe Przebudowa drogi w miejscowości Chłądowo i Małachowo Kępe