Przebudowa drogi w miejscowości Ćwierdzin

Drukuj

W kwietniu 2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 116 250,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Ćwierdzin.

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi o długości 580,0 mb, polegającą na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą planowanych prac jest Zakład Drogowo – Transportowy – Sławomir Begier z Nekli. Całkowita wartość robót to kwota 253 273,05 zł brutto.