Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie

Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie

W grudniu 2012 r. zakończono remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej…

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie

We wrześniu 2012 r. zakończono realizację Projektu pt.: "Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie." Zadanie obejmowało realizację filmu promocyjnego Gminy i Miasta Witkowo oraz produkcję 1000 szt. płyt.

Więcej…

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo

W sierpniu 2012 r. zakończono realizację Projektu budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchcinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie.

Więcej…

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo

W sierpniu 2012 r. zakończono realizację Projektu budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mielżyn oraz zagospodarowaniem terenu w Jaworowie.

Więcej…

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo

We wrześniu br. zakończono realizację Projektu pt.: ?Świetlica - centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo." Zadanie obejmowało wykonanie remontu świetlic wiejskich i urządzenie placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach.

Więcej…

Strona 2 z 3

Jesteś tutaj Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013