Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gmina Witkowo

 31 maja 2012 r. zakończyła się rozpoczęta w 2011 r. realizacja Projektu pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gmina Witkowo." Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej…

Strona 3 z 3

Jesteś tutaj Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013