Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

 

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo

W dniu 25 stycznia 2013 r. zakończono realizację Projektu pt.: ?Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo."
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie obejmowało oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w formie piktogramów, montaż tablic informacyjnych na trasie ścieżki, urządzenie miejsca postojowego oraz wydanie ulotki informacyjnej.

Celem Projektu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, zapewnienie aktywnego wypoczynku na łonie przyrody, poznawanie bogactwa własnego regionu oraz promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy.

Całkowita wartość Projektu po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym to kwota 52 306,25 zł brutto, w tym kwota 461,75 zł, stanowiąca wartość pracy świadczonej nieodpłatnie. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 25 000,00 zł.
Wykonawcą zadania była agencja reklamy i dydaktyki MENTOR spółka cywilna z Połczyna Zdroju.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jesteś tutaj Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Przygoda z przyrodą - oznakowanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Witkowo