Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie

Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie

W grudniu 2012 r. zakończono remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie dotyczyło remontu pomieszczeń znajdujących się w gminnym budynku w Witkowie, przy ul. Park Kościuszki 17, celem adaptacji na potrzeby Sali Historii.
Całkowita wartość Projektu po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym to kwota 37 279,93 zł brutto. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 21 392,00 zł.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo PH ?ANN-JUST" - Anna Karpińska z Gniezna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jesteś tutaj Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Remont pomieszczeń Sali Historii w Witkowie