Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo

W sierpniu 2012 r. zakończono realizację Projektu budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchcinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie.

Inwestycja była realizowana w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość prac objętych zadaniem opiewała na kwotę 674 159,44 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych tego zadania i wynosi 411 125 ,00 zł.

Wykonawcą tego zadania była spółka "HEMET" z Zielonej Góry.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jesteś tutaj Inwestycje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo