Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie

Drukuj

10 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie. Świetlica ta została gruntownie wyremontowana w ramach projektu ?Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie, remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Gorzykowo i Mąkownica?.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie

W otwarciu uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Krzysztof Szkudlarek, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Mołodecki, Radni Rady Miejskiej w Witkowie, Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Andrzej Kwapich, Proboszcz Parafii pw. MB Królowej Polski w Gorzykowie ks. Andrzej Czubaszewski, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo oraz sołtysi sąsiednich sołectw. Licznie zgromadzili się także mieszkańcy Gorzykowa, którzy z dużym zadowoleniem uczestniczyli w otwarciu świetlicy.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie

Pan Marian Marciniak Sołtys Sołectwa Gorzykowo, a zarazem Radny Rady Miejskiej w Witkowie przywitał zgromadzonych gości, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby świetlica w Gorzykowie wyglądała tak jak teraz. Następnie dzieci ze SP w Gorzykowie przedstawiły program artystyczny, w którym można było podziwiać układy taneczne, w tym układ tańca breakdance. Młodzi artyści zaprezentowali się z jak najlepszej strony, wykazując się dużym talentem wokalnym, tanecznym i recytatorskim.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie

Po przedstawieniu głos zabrali zaproszeni goście wśród nich Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek, który wyraził swoje zadowolenie z uczestnictwa w tak uroczystej chwili w związku z otwarciem Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie

Życzył wszystkim mieszkańcom, aby ten nowo wyremontowany obiekt stał się dla gorzykowian centrum kultury i wspólnym miejscem spotkań. Następnie Pan Andrzej Kwapich okazał swoją radość z faktu, że w ciągu kilku dni ma możliwość uczestniczyć w kolejnym otwarciu Świetlicy Wiejskiej na terenie Gminy Witkowo. Wyraził także nadzieję, że nowo powstałe świetlice będą w pełni wykorzystywane. Po przemowach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którą przecięli Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Sołtys Gorzykowa.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie

Kolejnym punktem uroczystości było poświecenie świetlicy, którego dokonał ks. Andrzej Czubaszewski.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie

Na zakończenie odbył się występ Witkowskiej Kapeli Odjazdowej, która rozbawiła wszystkich uczestników piosenkami oraz wplatanymi w nie humoreskami.

Jesteś tutaj Inwestycje Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie