Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Gospodarka

Drukuj

Gmina Witkowo należy do regionów rolniczo- turystyczno- usługowych, więc jest doskonałym miejscem do inwestowania i wypoczynku. Mieszkańcy trudnią się przede wszystkim: usługami, rolnictwem, drobną wytwórczością oraz działalnością związaną z turystyką i rekreacją.

Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy znajduje się 900 indywidualnych gospodarstw rolnych, których średnia wielkość wynosi 15 ha i stale wzrasta. Użytki rolne w klasach II - VI zajmują 12. 147 ha, a wskaźnik bonitacji dla gminy oscyluje na poziomie 0.94. Do najczęściej uprawianych produktów roślinnych należą: rośliny konsumpcyjne (pszenica, rzepak), rośliny przemysłowe takie jak: rzepak ozimy, buraki cukrowe i ziemniaki oraz rośliny pastewne, tj. zboża paszowe i kukurydza. Produkcja zwierzęca opiera się na chowie bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Rolnictwo w Gminie Witkowo Rolnictwo w Gminie Witkowo
Rolnictwo w Gminie Witkowo

Charakterystyczne cechy rolnictwa Gminy Witkowo to wysoki poziom kultury rolnej i gospodarowania, dzięki którym możliwa jest wysoka wydajność produkcji, pomimo przeciętnych warunków glebowych, klimatycznych oraz niewystarczającego poziomu zasobów wodnych.

Od lat priorytetem dla władz gminy jest tworzenie warunków odpowiednich dla funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, co zaowocowało znacznym jej rozwojem. Na terenie gminy działalność prowadzi obecnie ponad 700 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane oraz firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i przetwórstwem.

Od 1945 r. gospodarka gminy była ściśle związana z 7. Pułkiem Lotnictwa Bombowo- Rozpoznawczego w Powidzu, w którym zatrudnienie znajdowała znaczna liczba mieszkańców. Zlokalizowana niedaleko Witkowa jednostka wojskowa i lotnisko należą do największych tego typu obiektów w Europie i odgrywają ważną rolę w gospodarce Gminy Witkowo.

Lotnisko w Powidzu Lotnisko w Powidzu

Dzisiejsze tempo życia i szybki rozwój techniki sprawia, że nowoczesna infrastruktura i właściwy sposób zarządzania stanowią podstawę wysokiej jakości życia mieszkańców. Do osiągnięcia właściwego poziomu rozwoju gminy niezbędne są działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność. Mając na uwadze te fakty, władze samorządowe nadały znaczenie priorytetowe zagadnieniom z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa.

Jesteś tutaj Gospodarka