Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Gmina wspiera rodzinę

Drukuj
Gmina wspiera rodzinęRodzina stanowi pierwszą wspólnotę, która wykształciła się w dziejach ludzkości, a zarazem pozostaje fundamentem państwa i każdej gminy, to dlatego musi być otoczona szczególną troską. To zadanie jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji demograficznej Polski.

W dniu 20 września 2016r. W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie organizacyjne związane z udziałem Gminy i Miasta Witkowo w Ogólnopolskim Konkursie dla gmin pod nazwą ?Gmina wspierająca rodzinę?.

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 20 września 2016 r. do 20 marca 2017 r.

Gmina wspierająca rodzinę


Celem konkursu jest promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, realizowanych przez gminy. W ramach konkursu Gmina Będzie wykonywać następujące działania:

1.Opracowanie programu, planu współpracy instytucji działających na rzecz rodziny.

2.Podejmowanie działań na rzecz promocji karty dużej rodziny.

3.Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin np. pikniki, festyny?, podczas których ogłoszony zostanie konkurs plastyczny lub literacki dla rodzin ?To właśnie jest nasza rodzina?.

4.Prowadzenie zajęć mających na celu aktywizację seniorów i ich integrację ze społecznością lokalną.

5.Prowadzenie warsztatów dla rodziców spodziewających się dziecka lub posiadających dzieci do lat trzech. Tematyka warsztatów powinna być związana z opieką, pielęgnacją lub wychowaniem dziecka.

6.Opracowanie gminnego programu wspierania rodziny na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb środowiska lokalnego.

7.Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

8.Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

9.Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10.Zorganizowanie konkursu dla mieszkańców ,,Gmina wspierająca rodzinę?. Zadaniem konkursowym jest wskazanie (przez uczestników konkursu/gminy) propozycji rozwiązań, które sprawiły/sprawią, że gmina jest/będzie bardziej otwarta na potrzeby rodziny.

11.Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Gmina wspierająca rodzinę, który w okresie od 20 września 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji zadań konkursowych instytucje, organizacje i osoby fizyczne zainteresowane działaniem na rzecz rodziny.
Jesteś tutaj Gmina wspiera rodzinę