Działalność profilaktyczna i pomocowa

Godziny funkcjonowania świetlic środowiskowych z elementami profilaktyki

Drukuj

1. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Lotnictwa Polskiego w WITKOWIE

 • OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU w godz.15,00 - 17,00
 • PIĄTEK w godz.14,00 - 16,00

2. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Adama Borysa w WITKOWIE

 • OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz.15,00 - 17,00

3. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w MIELŻYNIE

 • PONIEDZIAŁEK w godz. 12,00 - 16,00
 • CZWARTEK w godz. 14,50 - 15,50
 • PIĄTEK w godz. 14,50 - 15,50

 DYŻUR PSYCHOLOGA :

 •  ŚRODA w godz. 15,00 - 17,00

Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień

Drukuj

Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień w 2018 roku czynny (co drugi wtorek miesiąca) w godzinach 15,30 - 18,30

 9 - 23 - 30 : STYCZEŃ

 6 - 20 : LUTY

 6 - 20 : MARZEC

 10 - 24 : KWIECIEŃ

 8 - 22 : MAJ

 5 - 19 : CZERWIEC

 17 : LIPIEC

 7 - 21 : SIERPIEŃ

 4 - 18 : WRZESIEŃ

 9 - 23 : PAŹDZIERNIK

 6 - 20 : LISTOPAD

 4 - 18 : GRUDZIEŃ

Gabinet Terapii Uzależnień Henryk Januchowski

Bezpłatna pomoc prawna

Drukuj

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje sześć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. 

Z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby, którym w okresie ostatniego roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby do 26 roku życia,
 • osoby powyżej 65 roku życia,
 • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 • kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach wyżej wskazanych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Harmonogram Działania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na Terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2018

1. Urząd Gminy i Miasta Witkowo
adres: lokal gminny położony w Witkowie przy ul. Sportowej 15
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00
Środa: od godz. 13.00 do 17.00
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00
Piątek: od godz. 14.00 do 18.00
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1,62-200 Gniezno 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

2. Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie

adres: lokal znajdujący w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie przy ul. Poznańska 8 pokój nr 4 oraz lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34-Dom Socjalny

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Wtorek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8 , pokój nr 4
Środa: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Czwartek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8, pokój nr 4
Piątek: od godz. 09.00 do 13.00 przyjęcia interesantów lokal w Żydowie ul. Kościuszki 34 - Dom Socjalny
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1,62-200 Gniezno

 W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

3. Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno
adres: sala USC w budynku Urzędu Miejskiego Trzemeszna przy ul. 1 Maja 1w Trzemesznie,


Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Wtorek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Środa: od godz. 13.00 do 17.00 /adwokat/
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat/

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

4. Urząd Gminy Kiszkowo
adres:lokal znajdujący w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej położony w Kiszkowie przy ul. Polna 33
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Wtorek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Środa: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
Czwartek: od godz. 14.00 do 18.00 /adwokat /radca prawny/
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00 /adwokat /radca prawny/
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

 
5. Urząd Miasta i Gminy Kłecko
adres: lokal biurowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Kłecku, ul. Słoneczna 25 (parter- główne wejście od ulicy)
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 14.00 do 18.00
Wtorek: od godz. 10.00 do 14.00
Środa: od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek: od godz. 13.00 do 17.00
Piątek: od godz. 10.00 do 14.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą ul. Garbarska 1, 62-200 Gniezno
W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

6. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Lokal w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00 /radca prawny/
Środa: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00 /radca prawny/
Piątek: od godz. 15.00 do 19.00 /radca prawny/

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny

Pomoc psychologa

Drukuj

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że od dnia 22 stycznia 2018 roku można skorzystać z pomocy psychologa.

Ustala się następujące miejsca i terminy udzielanych porad :

- Budynek Strefy Rozwoju Dziecka w Witkowie przy ul. Sportowej 15 (były budynek OKSiR) - szkoła podstawowa i gimnazjalna - w każdy poniedziałek, w godz.16,oo - 18,oo

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie im. Lotnictwa Polskiego przy ul. Czerniejewskiej 14 (parter, pokój psychologa szkoły) - szkoła podstawowa - w każdy wtorek, w godz. 15,oo - 17,oo

Ośrodek Terapeutyczny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Drukuj

Ośrodek Terapeutyczny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie czynny jest w godz. 9:00 - 21:00.

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "PROMYK" w Gnieźnie koło w Witkowie

 • wtorek 9:00 - 13:00
 • piątek 9:00 - 13:00


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Witkowie

 • środa 9:00 - 13:00
 • poniedziałek 9:00 - 13:00


Koło Hafciarskie "RÓŻE"

 • czwartek 9:00 - 13:00


"Grupa Wsparcia AA"

 • poniedziałek 18:00 - 21:00
 • czwartek 18:00 - 21:00


"Warmińsko - mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Koło w Witkowie"

 • czwartek 13:00 - 14:00 (w 3-ci czwartek miesiąca)


Dyżur interwencyjno - wspierający dla osób z problemem alkoholowym

 • wtorek 18:00 - 19:00 (w 1-szy i 3-ci wtorek miesiąca)


Zajęcia grupy socjoterapeutycznej

 • środa 18:00 - 21:00
Jesteś tutaj Działalność profilaktyczna i pomocowa