Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Drukuj

26 kwietnia, z udziałem Radnych Rady Miejskiej, miała miejsce wizja lokalna na terenie witkowskiej oczyszczalni ścieków. Radnych interesowały szczegóły prowadzonej aktualnie modernizacji tego obiektu. W szczególności zaś zakres prowadzonych prac, spodziewany termin ich realizacji i związane z tym koszty.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Należy przypomnieć, że realizowana inwestycja polega m.in. na budowie nowej przepompowni ścieków, budowie wiat – zadaszeń zbiorników i istniejących instalacji, zabudowie przykryć reaktorów biologicznych, wymianie mieszadeł w zagęszczaczu osadu, wymianie i modernizacji instalacji mechanicznego odwadniania osadu oraz budowie komór i rurociągów technologicznych międzyobiektowych wraz z armaturą odcinającą i pomiarową.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

 Istniejące obiekty podlegające modernizacji i przebudowie to m.in. pomieszczenie prasy wraz z prasą w budynku techniczno-socjalnym, przepompownia ścieków, sekwencyjne reaktory biologiczne oraz zagęszczacz osadu. Realizowana inwestycja zakłada również powstanie nowoprojektowanych obiektów, w tym: przepompowni ścieków, komory zasuw, komory pomiarowej oraz rurociągu technologicznego.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

O słuszności inwestycji przekonywał zarówno Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak również przedstawiciel wykonawcy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz jego Zastępca, a także przedstawiciel lokalnej prasy. Warto przypomnieć, że koszt całej inwestycji sięga ok. 3 milionów złotych, a jego wykonawcą jest firma Automatyk ze Zbierska.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zapraszamy do galerii

Jesteś tutaj Inwestycje Modernizacja oczyszczalni ścieków