Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Sesja Rady Miejskiej - 28.11.2011

W piątek 25 listopada br. w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się już jedenasta sesja Rady Miejskiej. Radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie i Gimnazjum w Witkowie oraz przyjęli szereg uchwał dotyczących m.in.: podatków i opłat lokalnych na 2012 r., zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz uchwalenia statutów sołectw.

Piątkowe obrady rozpoczęły się pytaniami i interpelacjami. Obecni na sesji sołtysi podziękowali burmistrzowi za prace, które w ostatnim czasie zostały wykonane na terenie kilku sołectw, oraz zgłaszali potrzebę wykonania naprawy dróg w Gaju i Mielżynie. Radny Łukasz Grabowski pytał, kto będzie odpowiadał za zimowe utrzymanie dróg w Gminie Witkowo. W odpowiedzi na pytania burmistrz Krzysztof Szkudlarek poinformował, że kwestia utwardzenia drogi w Mielżynie zostanie rozpatrzona po nowym roku, a droga w Gaju będzie naprawiona w najbliższym czasie. Za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy odpowiadać będzie Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Witkowa oraz firma M.P. AGRI z Chłądowa, natomiast ulicami na terenie miasta zajmować będzie się Zakład Gospodarki Komunalnej.

Następnie burmistrz przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu poruszył kwestię realizowanych obecnie oraz zakończonych inwestycji, zakończonych przetargów, a także spotkań i projektów, które były realizowane w ostatnim okresie.


Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mielżynie, które przedstawiła Urszula Potaś- dyrektor Zespołu, po czym Marian Łukowski- dyrektor Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie poinformował o funkcjonowaniu witkowskiego gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011.

Po wysłuchaniu wszystkich informacji i sprawozdań do pracy przystąpili radni. Przyjęli oni uchwały, które dotyczyły m.in.: uchwalenia statutów sołectw: Ćwierdzin, Jaworowo, Kołaczkowo i Mielżyn, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Gaj, Ostrowite Prymasowskie i tereny w Witkowie i Małachowie Złych Miejsc), zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, wysokości podatków i opłat lokalnych na 2012 r. oraz ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych. Ponadto podjęto także uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Witkowo, która pozwoli na przywrócenie obszarom zdegradowanym pełnej zdolności do funkcjonowania w strukturze miasta, czym przyczyni się do jego zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie tego planu jest niezwykle istotne dla dalszego rozkwitu miasta, ponieważ po jego realizacji niektóre obszary Witkowa zostaną zrestrukturyzowane, dzięki czemu zaczną pełnić ponownie ważną rolę dla mieszkańców, co zaowocuje pozytywnymi przemianami zarówno społecznymi, jak i w strukturze miejskiej. Na koniec radni dokonali zmian w Wieloletniej Perspektywie Finansowej i uchwalili program współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi.

Pomiędzy podejmowaniem kolejnych uchwał przez radnych, zastępca burmistrza- Marian Gadziński, odpowiedział na interpelacje zgłoszone podczas poprzedniej sesji, szeroko opisując m.in.: działania podjęte w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w jeden organ, o co na poprzedniej sesji pytał radny Łukasz Grabowski, oraz zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Archiwum aktualności