Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Obchody Święta Niepodległości - 15.11.2011

11 listopada w całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne upamiętniające 93 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie inaczej było w Witkowie, gdzie mieszkańcy zebrali się pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich by uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej państwowości.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Witkowie.

Ksiądz proboszcz Stanisław Goc powitał wszystkich zgromadzonych w świątyni, podkreślając, że spotkanie patriotyczne z okazji 11 Listopada łączy pokolenia – kombatantów, pokolenie pracujące obecnie dla ojczyzny i najmłodsze – młodzież witkowskiego gimnazjum. Powitał także przybyłe władze lokalne: Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych Gminy Witkowo oraz delegacje i Poczty Sztandarowe instytucji, organizacji i zakładów.

W homilii nawiązał do obchodów święta narodowego, jakim jest 11 Listopada. Podkreślił, że skłania ono do refleksji na temat ojczyzny i patriotyzmu. W takim dniu miłość do ojczyzny łączy rodaków bez względu na poglądy i różnice. Nie powinna być ona tylko od święta, lecz na co dzień. Powinnością każdego Polaka jest szanować przeszłość, zapisywać swoją obecność na kartach teraźniejszości, by móc budować przyszłość. Po zakończeniu eucharystii uczniowie z Gimnazjum im. Adama Borysa przedstawili poruszający montaż słowno- muzyczny pt. „To jest Polska”.

Patriotyczne pieśni i wzruszające wiersze przypomniały zebranym w kościele mieszkańcom trudne losy naszego narodu i ciężką walkę o odzyskanie niepodległości. Ważną rolę podczas spektaklu odegrały scenki, miały wymowę nie tylko symboliczną, ale stwarzały niepowtarzalny, uroczysty nastrój, wpływały na patriotyczne uczucia widzów. Na początku programu artystycznego na scenie ukazała się tajemnicza czarna postać, wyrażająca niewolę Polski. Widzowie zadumali się wówczas nad tragicznym losem naszych przodków. Niezwykłych wzruszeń dostarczyła druga scena - odradzania się Polski z niewoli trzech mocarstw – Rosji, Prus i Austrii. Pojawiły się barwy biało – czerwone symbolizujące ojczyznę wolną, wielką i …najważniejszą. Piosenka, kończąca program artystyczny gimnazjalistów, wyrażała nadzieję, że kolor biały i czerwony dziś, w XXI wieku, nadal, dzięki pielęgnowaniu wartości patriotycznych, będzie utożsamiany z Polską i Polakami. Wymowny charakter miały postacie w widowisku, Józef Piłsudski – symbol odradzającego się państwa polskiego, a także bohaterowie wiersza – matka troszcząca się o wojenne losy swojego syna, który, będąc żołnierzem, gotowy był oddać życie za ojczyznę. Pojawienie się ich razem u boku Polski świadczyło o tym, że każdemu rodakowi – bohaterowi narodowemu i prostemu człowiekowi bliska sercu była ojczyzna. Na widok barw narodowych i końcowej sceny niejednemu widzowi w starszym wieku zakręciła się w oku łza wzruszenia.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy spotkania przeszli pod pomnik Poległych za Ojczyznę, by tu oddać hołd Polakom, którzy poświęcili życie dla swojego kraju.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego w okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek przypomniał wydarzenia sprzed 1918 roku.

Podkreślił w swoim wystąpieniu, że zniewolony naród polski nigdy nie zatracił ducha polskości i walki. „Żeby Polska była Polską” 123- letnie zmagania z zaborcami, kolejne zrywy wolnościowe Polaków udowodniły, że najcenniejszą wartością dla nas jest Ojczyzna. Nasz naród nie poddawał się. Każde pokolenie stawało w obronie najważniejszych wartości. Tęsknota za krajem, wola walki o jego wyzwolenie i wiara w zwycięstwo wiodły Polaków ku wolności. W trudnej, znojnej drodze do wolności nasi przodkowie oddali to, co najcenniejsze – własne życie. Jakże silnie musieli kochać swój kraj, decydując się na śmierć w jego obronie, wierząc, że i tak kiedyś odrodzi się na nowo. Dzięki ofiarności pradziadów znów staliśmy się częścią Europy. Burmistrz Krzysztof Szkudlarek przypomniał, że do walki rodaków zagrzewała literatura, towarzysząc im w trudnych chwilach, podtrzymując na duchu, przypominając o tożsamości, często wskazując drogę do wolności. Podkreślił także ogromną role kościoła wspierającego starania Polaków o wolny kraj. Czerpiąc wzorce z historii, powinniśmy kształtować postawy odpowiedzialności obywatelskiej poprzez pracę na rzecz nie tylko Wielkiej, ale przede wszystkim Małej Ojczyzny. Każdego dnia dawać dowody, że jesteśmy godnymi spadkobiercami chlubnej historii, kultury i tradycji naszego kraju. Kończąc okolicznościowe przemówienie Burmistrz podziękował mieszkańcom za udział w spotkaniu patriotycznym, pogratulował uczniom i nauczycielom z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie pięknego i wzruszającego montażu słowno-muzycznego.

Uczestnicy spotkania uczcili pamięć przodków minutą ciszy oraz złożeniem wieńców i wiązanek pod pomnikiem.

Następnie Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” zaprezentował wiązankę pieśni patriotycznych, po czym chętni udali się do Sali Historii by obejrzeć wystawę pt. „Od Wojciechowa do Odrowąża”.


Spotkanie zakończyło się wspólną kawą przy tradycyjnych rogalach świętomarcińskich.

Zapraszamy do galerii
Archiwum aktualności