Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Ślubowanie nauczycieli - 22.09.2011

Dnia 20 września 2011r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z nauczycielami, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Awans ten uzyskali: Pani Hanna Pustelnik i Małgorzata Łączna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie oraz Pani Anna Brząkowska z Gimnazjum w Witkowie, którzy powtarzając za Burmistrzem Krzysztofem Szkudlarkiem słowa roty złożyli uroczyste ślubowanie potwierdzając je własnoręcznym podpisem.


Nauczyciele składając ślubowanie zapewnili, że będą rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, będą dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, będą kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.


W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy placówek oświatowych: Pan Marian Łukowski, Pan Tomasz Deskowski, Pani Anna Pawluk, Pani Urszula Potaś, Pan Zdzisław Bosacki, Pani Ewa Skrzypska oraz z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński i inspektor oświaty Pani Marzena Polak.


Burmistrz pogratulował nauczycielom tego awansu, życzył dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej oraz kolejnych awansów zawodowych.
Archiwum aktualności