Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Informacja dla mieszkańców o przystąpieniu do opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Witkowo - 15.09.2011

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje o przystąpieniu w miesiącach wrzesień – grudzień br. do opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy i Miasta Witkowo. Opracowanie ewidencji zabytków polega na wykonaniu kart adresowych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Każda karta adresowa zabytku składa się z części fotograficznej i opisowej zabytku. W tym celu Wykonawca ewidencji zabytków będzie dokonywał wstępu na nieruchomości objęte ewidencją, aby wykonać dokumentację opisową i fotograficzną zabytku.

Wykonawcą zadania jest zespół pod kierownictwem Pana Włodzimierza Dopierały z Konina.

W związku z powyższym proszę o możliwość udostępnienia zabytku Wykonawcy zadania przy realizacji w/w czynności. Jednocześnie informuję, że wykaz nieruchomości objętych Gminną Ewidencją Zabytków jest do wglądu w tut. Urzędzie, pok. nr 15 – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Burmistrz
Gminy i Miasta Witkowo
Krzysztof Szkudlarek
Archiwum aktualności