Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Zaproszenie do Plebiscytu pn. „As odpowiedzialnego biznesu” - 08.08.2011

Firmy, które w praktyce realizują zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR), czyli w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne oraz dbają o środowisko naturalne zasługują na wyróżnienie. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Pracodawców WIPH oraz Centrum PISOP zapraszają przedsiębiorców działających na terenie Wielkopolski do udziału w Plebiscycie pn. „As odpowiedzialnego biznesu”.

Jaki jest cel Plebiscytu?
Plebiscyt ma za zadanie wyłonić najciekawsze inicjatywy realizowane przez wielkopolskich przedsiębiorców (w 2010 lub w 2011 r.) wpisujące się w jeden z poniższych obszarów zaliczanych do społecznej odpowiedzialności biznesu:

1. Miejsce pracy:
• inwestycje w rozwój pracowników (poprzez m.in. programy podnoszące kwalifikacje pracowników),
• programy na rzecz wyrównywania szans (kierowane np. do osób po 45 roku życia, czy niepełnosprawnych),
• elastyczne formy zatrudnienia,
• wolontariat pracowniczy (polegający na dobrowolnej pracy pracowników firm na rzecz inicjatyw prospołecznych realizowanej przy wsparciu pracodawcy),

2. Rynek:
• odpowiedzialne produkty i usługi (np. poprzez ich odpowiednie oznakowanie),
• zarządzanie łańcuchem dostaw (stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów),
• etyka w biznesie,
• systemy zarządzania (w tym m.in. odpowiedzialna sprawozdawczość i kontrola wewnętrzna),

3. Środowisko naturalne:
• wdrażanie polityki środowiskowej,
• zrównoważone zarządzanie surowcami (np. poprzez oszczędność energii, czy odpowiedzialny transport),
• odpowiedzialne zużywanie wody i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
• segregacja odpadów,
• edukacja ekologiczna pracowników i klientów,
• ekologiczne procesy technologiczne oraz ekologiczne produkty i usługi,

4. Społeczność lokalna:
• programy społeczne kierowane do różnych grup społecznych np. osób niepełnosprawnych, dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami
• inwestycje w rozwój ekonomiczny regionu i jego mieszkańców.

Do kogo kierowany jest Plebiscyt?
Do udziału w Plebiscycie zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wielkopolski. Zgłaszane firmy zostaną przyporządkowane do jednej z poniższych kategorii:

1. mikro i małe przedsiębiorstwo,
2. średnie przedsiębiorstwo,
3. duże przedsiębiorstwo.

Jaka jest nagroda w Plebiscycie?

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Asa odpowiedzialnego biznesu”, specjalnie na tę okazję zaprojektowaną statuetkę oraz możliwość wypromowania swojej inicjatywy m.in. na antenie Radia Merkury, łamach Dziennika Polska Głos Wielkopolski, Kwartalnika „As Biznesu”, Magazynu ECHO oraz stronie www.asbiznesu.pl.

Kto będzie decydował o przyznaniu nagród ?

Laureatów w ramach trzech kategorii:

1. mikro i małe przedsiębiorstwo,
2. średnie przedsiębiorstwo,
3. duże przedsiębiorstwo

wyłoni specjalnie powołana kapituła. Swojego zwycięzcę wskażą także internauci głosujący za pośrednictwem strony www.asbiznesu.pl.

Jak można zgłosić inicjatywę do Plebiscyt ?

Zgłoszenia za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza (dostępnego na stronie www.asbiznesu.pl) należy przesyłać najpóźniej do 7 października br.:

1 w wersji drukowanej - na adres: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 60-734 ul. Głogowska 26, z dopiskiem Plebiscyt „As Odpowiedzialnego Biznesu 2011”,

2 w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na adres: asbiznesu@wiph.pl.

Każdy przedsiębiorca może zgłosić kilka realizowanych przez siebie inicjatyw. Każda z nich powinna zostać jednak opisana na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Plebiscycie ?
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad Plebiscytu i oferowanych w nim nagród znajduje się w Regulaminie, które znajduje się do pobrania pod wiadomością oraz na stronie www.asbiznesu.pl. W razie pytań i wątpliwości można także kontaktować się z Anną Wąsikiewicz pod numerem telefonu: 61 869 01 13 lub mailem: asbiznesu@wiph.pl.

Plebiscyt jest częścią projektu pn. „As biznesu - promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
Archiwum aktualności