Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Powołany został Zespół Interdyscyplinarny - 26.07.2011

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2011 roku powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się dnia 6 czerwca 2011 roku.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie lub całej rodzinie doznającej przemocy. Działania Zespołu są skierowane na systemowe podejście do problemu przemocy w rodzinie, zaś celem jest zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań kierowanych do rodzin, w których ten problem występuje.

Jednostką koordynującą jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:
1. Agata Prusak - specjalista pracy socjalnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Alina Matyjasik - pielęgniarka Zespołu Lekarzy Rodzinnych VITA w Witkowie.
3. Sławomir Całuj - aspirant Komisariatu Policji w Witkowie.
4. Wiesława Papiewska - członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie.
5. Liliana Kędzierska - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Słupcy.
6. Anna Skurczyńska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Witkowie.

Uruchomienie pierwszego etapu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:
• Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny.
• Prośbę dziecka.
• Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej.
• Informacje uzyskane z placówek oświatowych.
• Informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych).
• Zgłoszenia anonimowe.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:
• Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.
• Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane/niedożywienie, brak im opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.
• Rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki.
• Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.
• Rodziny, w których są osoby niepełnosprawne, starsze, wobec, których stosowana jest przemoc.

Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:
1. Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych.
2. Podział ról i działań.
3. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
4. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu (protokół oraz sprawozdania z realizacji podjętych działań, zawierające wnioski).

Program działania Zespołu Interdyscyplinarnego określa kierunki działań prewencyjnych, wskazuje zadania pomocowe kierowane do poszczególnych członków rodzin, w których przemoc występuje oraz proponuje działania zwiększające kompetencje i profesjonalizm osób udzielających pomocy.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba doznająca przemocy, sytuacja zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś to do Zespołu Interdyscyplinarnego, którego siedziba mieści się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie przy ul. Polnej 4 A w godzinach od 8 do 15 lub drogą telefoniczną tel. 61 4778491 fax. 61 4770247 albo e-mailową ziwitkowo@interia.pl
Archiwum aktualności