Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Podpisanie umowy na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo... - 26.05.2011


W dniu 24 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza - Krzysztofa Szkudlarka, a Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjno-Handlowym „HENBUD”, którego właścicielem jest Pan Henryk Kaczor została podpisana umowa na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”, Schematu I - „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja jest kolejnym Projektem realizowanym przez Gminę Witkowo w latach 2007-2013, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość Projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 4 998 829,90 zł. Dofinansowanie projektu stanowi 65% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 663 311,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 335 518,89 zł.

pochodzić będzie ze środków własnych gminy. Po zakończonym postępowaniu przetargowym wartość prac budowlanych oscyluje na poziomie 4 593 804,47 zł brutto.

Wynikiem realizacji projektu będzie przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, natomiast rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Termin zakończenia Projektu przypada na grudzień 2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Archiwum aktualności