Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

XIII MIEDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI STRAŻACKIEJ WITKOWO 2011 - 19.05.2011

XIII MIEDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI STRAŻACKIEJ WITKOWO 2011


PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

ORGANIZATORZY
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie

PATRONAT MEDIALNY
REDAKCJA GAZETY „PRZEMIANY NA SZLAKU PIASTOWSKIM”


REGULAMIN
XIII Międzypowiatowego Przeglądu Piosenki Strażackiej


1. CELE IMPREZY
- integracja amatorskiego ruchu artystycznego
- popularyzacja piosenki o tematyce pożarniczej
- wymiana pomysłów i doświadczeń amatorskich zespołów artystycznych


2. UCZESTNICY
- amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i soliści

3. KATEGORIE
- soliści,
- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
- Kluby Seniora

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
- 18 czerwca 2011 r.(sobota), godz. 1630
- impreza odbędzie się na Placu Targowym w Witkowie przy ul. Jana Pawła II

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
- w przeglądzie mogą brać udział soliści i zespoły, które w oznaczonym terminie prześlą wypełnioną kartę zgłoszenia
- zespoły i soliści obowiązani są przygotować 2 utwory, w tym jeden o tematyce pożarniczej
- łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut
- jedną instytucję mogą prezentować trzy podmioty wykonawcze
- w podkładach muzycznych na CD i kasetach nie może być tzw. „chórków”

6. JURY
- wykonawców oceniać będzie JURY powołane przez organizatorów

7. SPRAWY ORGANIZACYJNE
- kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 czerwca 2011 r. na adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
62-230 Witkowo, ul. Sportowa 15
(tel. 0-61 4779-277)
- koszty przejazdu i ubezpieczenie pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące,
- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury,

Karta zgłoszenia (pdf)

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Archiwum aktualności