Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Trwa nabór beneficjentów do projektu „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie” - 11.05.2011

Trwa nabór beneficjentów do projektu „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze projektu w GARG Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty do dnia 20 maja 2011r.

Dokumenty można pobrać w Biurze projektu oraz ze strony www.garg.pl, w zakładce projektu „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie” pod hasłem rekrutacja.

Komplet dokumentów: Formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa, kserokopię dowodu osobistego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydatka/kandydat deklaruje przynależność do grupy priorytetowej osób niepełnosprawnych), świadectwo pracy (jeśli kandydatka/kandydat deklaruje przynależność do grupy priorytetowej osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy) należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „Bądź przedsiębiorczy – pracuj u siebie”.
Archiwum aktualności