Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie - 04.05.2011

W piątek 29 kwietnia br. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu obrad, którego dokonał Bogusław Mołodecki przyszedł czas na interpelacje. Radny Łukasz Grabowski zapytał o możliwość powstania oddziału integracyjnego w przedszkolu miejskim, a obecny na sali radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego- Andrzej Kwapich poruszył sprawę wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych na ul. Poznańskiej i zmiany kategorii tej drogi.

W odpowiedzi na te pytania burmistrz potwierdził powstanie oddziału integracyjnego w przedszkolu oraz powiedział, że jest w ciągłym kontakcie z Wojewódzkim Zarządem Dróg i oczekuje na decyzje w sprawie ul. Poznańskiej. Następnie Krzysztof Szkudlarek przedstawił informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Miasta za rok 2010. Burmistrz poruszył w nim kwestię działań jakie podjęte zostały w sprawach oświaty, inwestycji, kultury, sportu, bezpieczeństwa oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Zebrani w sali posiedzeń wysłuchali także informacji o funkcjonowaniu szkół podstawowych na terenie gminy, które przedstawili: Anna Pawluk- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Jolanta Jakubas- Zawiślak- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Zdzisław Bosacki- dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzykowie.

Następnie do swojej pracy przystąpili radni, którzy przyjęli cały szereg uchwał. Dotyczyły one następujących spraw: zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu biwakowania, zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością gminy, uchwalenia dopłat do cen wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec, a także określenia wykazu kąpielisk gminnych. Rada podjęła również uchwałę dotyczącą uchylenia uchwały Nr XXXVIII/337/10 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na remont komunalnych budynków mieszkalnych gminy Witkowo. Przyjęto też decyzję o zgłoszeniu sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz zatwierdzono Plany Odnowy Miejscowości: Folwark, Kamionka, Ruchocin oraz Witkówko.

Kolejnym punktem obrad było powołanie komisji do opracowania Statutu Gminy i Miasta Witkowo. W jej skład weszli: Ireneusz Kwapich, Marian Marciniak, Łukasz Grabowski oraz Bogusław Mołodecki, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego komisji.

Na zakończenie sesji radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
Archiwum aktualności