Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest - 26.04.2011

URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE INFORMUJE, ŻE OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, OSOBY WŁADAJĄCE OBIEKTAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO POSIADAJĄCE BUDYNKI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O SFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ TYCH MATERIAŁÓW.

Finansowaniu podlegały będą koszty związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w dwóch wariantach:

1) demontaż elementów budynku zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do transportu (zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych;

2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy, tj. przygotowanie do transportu (zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Finansowaniu będą podlegały koszty usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosi 10.000,00zł. Kwota udzielonej pomocy finansowej obliczana będzie na podstawie masy wnioskowanych do likwidacji wyrobów zawierających azbest i kosztów ich unieszkodliwiania ustalonych przez wyłonioną w przetargu firmę.

Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl. Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym do nieruchomości należy składać do 30 września 2011r. w tut. Urzędzie, pok. nr 15. Zakończenie zadania nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2011r.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek
Archiwum aktualności