Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am Dobrock



Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 16 osób
Goście online 1

Wiadomości z Gminy i Miasta Witkowo

Narada sołtysów - 18.04.2011

W piątek 15 kwietnia br. w sali obrad Urzędu Miasta odbyła się narada sołtysów z terenu gminy Witkowo. Spotkanie, na które przybyli reprezentanci wszystkich dwudziestu sześciu sołectw otworzył burmistrz Krzysztof Szkudlarek.

Na początku burmistrz przedstawił wyniki wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z okręgu obejmującego obszar gminy Witkowo starowało dwóch kandydatów: Stanisław Janas oraz Jerzy Kubasiak. Obaj kandydaci zdobyli wystarczającą ilość głosów i będą reprezentować gminę w izbie.

Następnie głos zabrał goszczący na spotkaniu Sławomir Królak- prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Pogratulował on nowo wybranym członkom izby rolniczej oraz zarządził przeprowadzenie wyborów przedstawiciela do rady wojewódzkiej stowarzyszenia oraz delegatów, którzy będą brać udział w zjazdach stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania na przedstawiciela do rady wojewódzkiej wybrano Stanisława Przybylskiego, natomiast delegatami wybrani zostali: Stanisław Przybylski, Ireneusz Kwapich, Renata Robaszkiewicz oraz Beata Starczewska. Sławomir Królak wyraził również zadowolenie z faktu, iż w budżecie gminy Witkowo wyodrębniony został fundusz sołecki. Sołtysi zdecydowali także, że przewodniczącym gminnego koła sołtysów pozostanie Stanisław Przybylski, a zarząd dalej tworzyć będą: Jerzy Nowak i Renata Robaszkiewicz.
Kolejnym punktem spotkania była informacja burmistrza Krzysztofa Szkudlarka o inwestycjach prowadzonych przez gminę Witkowo. Burmistrz przedstawił najważniejsze projekty, których łączna wartość wyniesie ponad 18 mln zł. Wśród kluczowych inwestycji jakie prowadzi obecnie gmina znajdują się: budowa nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3, budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach oraz drugi etap rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Burmistrz poinformował także o inwestycjach z zakresu infrastruktury drogowej i transportowej planowanych na najbliższe miesiące.

Po przemówieniu Krzysztofa Szkudlarka przyszedł czas na rozmowy o sprawach sołectw. Sołtysi poruszali wiele tematów ważnych dla mieszkańców ich miejscowości. Dotyczyły one min.: utwardzania dróg, oświetlenia ulicznego oraz spraw związanych ze świetlicami wiejskimi. Na wszystkie te pytania odpowiadał burmistrz, który starał się uzgodnić z sołtysami satysfakcjonujące rozwiązania.

Na zakończenie narady Renata Urbanowicz- pracownik okręgowej stacji chemiczno- rolniczej w Poznaniu przekazała informację o zawartości zakwaszenia fosforem potasu i magnezem gleb na terenach poszczególnych sołectw. Uzgodniła również z sołtysami terminy przeprowadzenia prób w kolejnych miejscowościach.
Archiwum aktualności